icon เกี่ยวกับ DETOX

ประโยชน์ของการดีท็อกซ์ (Detoxification) มีดังนี้


  1. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใส
  2. ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และทำงานได้ดี
  3. ช่วยลดการสะสมของไขมัน
  4. ช่วยล้างพิษในกระแสโลหิต ที่ตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อ ลำไส้ ให้น้อยลง หรือหมดไป
  5. ลดน้ำหนักได้ประมาณ 3-5 กิโลกรัม