icon เกี่ยวกับ DETOX

วิธีการล้างพิษ หรือ Detoxification ซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายมีดังนี้

  1. อดอาหารเพื่อล้างพิษ
  2. รับประทานอาหารเพื่อล้างพิษ
  3. สวนล้างลำไส้เพื่อล้างพิษ
  4. ทำสมาธิให้จิตใจสงบเพื่อล้างพิษ