icon

ธรรมชาติบำบัด

: ควอนตัมฟิสิกส์ กับ ชีวิต:
 

“สสารเป็นเพียงสนามพลังในเวลาและที่ว่างซึ่งเชื่อมโยงกับกันและกันเท่านั้น   จากทฤษฎีเหล่านี้ หากพูดลึกลงไปในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ใจและกายซึ่งประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อ จึงไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าสนามพลังที่เชื่อมโยงกับกันและกัน และถ้าใจและกายประกอบขึ้นจากพลังงานเหมือนกัน มันก็คือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ปรากฏออกมาในคนละรูป หรือจะพูดอีกอย่างก็คือ โดยพื้นฐานแล้วใจและกายเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นใจและความคิดจึงสามารถส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดร.ไดสุกะ อิเคดะ ได้พูดว่า กายและใจไม่สามารถแยกกันได้

 


view(1000)  (29 ม.ค.65) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

: การดูแลภาวะกรดไหลย้อน (แนวธรรมชาติบำบัด):
 

ภาวะที่มีกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารอาจทําให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบ หรือเป็นแผล เกิดจากหูรูดหลอดอาหารเกิดการหย่อนตัว หรือเปิดบ่อยกว่าปกติ ทําให้กรดไหลย้อนกลับ ขึ้นไปทําอันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารได้


view(14404)  (20 ส.ค.63) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

: พระพุทธองค์ทรงประทานยาอายุวัฒนะไว้:
 พระพุทธองค์ทรงประทานยาอายุวัฒนะไว้ดังนี้
ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม เมืองสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมาก ทรงอึดอัด อ่อนเพลีย ง่วงซึม ได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้ว จึงทรงประทานพระคาถาว่า “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในอาหาร ย่อมมีความสุข และมีอายุยืน “

view(15097)  (17 ก.พ.59) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

: ธรรมชาติบำบัด คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติและรักษาสมดุ:
 ธรรมชาติบำบัด คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติและรักษาสมดุลเซลล์หนึ่งเซลล์เป็นตัวแทนของคนทั้งคน คนหนึ่งคนเป็นตัวแทนของเซลล์หนึ่งเซลล์" เมื่อผู้ป่วยหวาดกลัว เซลล์ก็จะหวาดกลัว เมื่อเราฮึดสู้ ภูมิคุ้มกันจึงจะแสดงสมรรถภาพเต็มที่ แต่ถ้าผู้ป่วยถอดใจ ไม่ว่าจะรักษาวิธีใดก็ไร้ผลมีผู้กล่าวไว้ว่า"เมื่อคุณร้องไห้ ทุกคนจะหนีหมด เมื่อคุณหัวเราะ ทุกคนจะหัวเราะพร้อมกับคุณ"
view(14202)  (12 ก.พ.59) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก